• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Grindu

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
44 05-02-2024 NEAGU NECULAI, primar privind aprobarea acordarii la salariul de baza pe luna ianuarie 2024, a unei majorari de 30% domnului C. Ion, persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Grindu si proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Nicola eIorga Grindu, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile. - 2024-02-07    - - -
43 05-02-2024 NEAGU NECULAI, primar privind aprobarea acordarii la salariul de baza peluna ianuarie 2024, a unei majorari de 30% damnei C. Genica, peroana nominalizata in echipa de implementare a proiectului Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Grindu si proiecutl Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Nicolae Iorga comunaGrindu, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - 2024-02-07    - - -
42 05-02-2024 NEAGU NECULAI, primar privind aprobarea acordarii la salariul de baza pe luna ianuarie 2024, a unei majorri de 20% doamnei V. Lacramioara-Adriana, persoana nominalizata in echipa de implementare a proiecutlui "Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Grindu, judetul Tulcea si proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipa,mente digitale a Scolii Gimnaziale Nicolae Iorga proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - 2024-02-07    - - -
41 02-02-2024 NEAGU NECULAI, primar privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru numita Maxim Dumitra - 2024-02-07    - - -
40 02-02-2024 NEAGU NECULAI, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 33 titulari - 2024-02-07    - - -
39 30-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut a doamnei Pletea Valentina, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-02-07    - - -
38 30-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut a doamnei Costea Maria, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 01.01.2024 - 2024-02-07    - - -
37 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar pentru stabilirea modalitatii tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea indemnizatiilor pentru demnitari, precum si a salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gridnu, incepand cu data de 1 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
36 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului brut lunar al d-nei Florea Cristina, asistent medical comunitar, cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
35 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariuuli lunar brut al domanei Manole Mihaela-Ionela, referent Camin cultural, cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
34 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut a doamnei Sava Marieta, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
33 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut a doamnei Trisca Ionica, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
32 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Pletea Carmen-Elena, asistent personal pentru persoana cu hanidicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
31 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut al domanei Popescu Domnica, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
30 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut a doamnei Miron Lenuta, asistent personal pentru persoana cu hanicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
29 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariuuli lunar brut a doamnei Matachi Liliana, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
28 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut al domnului Manolache Ionel, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual d emunca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
27 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Ionita Ileana, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
26 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariuuli lunar brut a doamnei Geru Tudorita, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
25 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut a doamnei Dorascu Ioana-Corina, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
24 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut a doamnei Cristea Lilica-Sterica, asistent personal pentru persoana cu hanidcap grav, incadrata cu contract individual de munca in vadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
23 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut a doamnei Constantin Lica, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
22 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut al doamnei Baluta Floarea, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul primariei comunei Grindu, judetul Tulcea, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
21 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar al domnului Burducea Iulian, asistent personal pentru persoana cu handicap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
20 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind stabilirea salariului lunar brut al domnului Buruiana Ionel, asistent personal pentru persoana cu hanidcap grav, incadrata cu contract individual de munca in cadrul Primariei comunei Grindu, judetul Tulcea, incepand cu data de 1.01.2024 - 2024-01-30    - - -
19 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind majorarea indmenizatiei lunare acordata doamnei Tandara Fanica persoana cu handicap grav din cadrul primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
18 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind majorarea indemnizatiei lunare acordata doamnei Manolache Maria persoana cu handicap grav din cadrul primariei comunei Grindu, incepand cu data de 1 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
17 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privindmajorarea indemnizatiei lunare acordata doamnei Ivanov Mariana persoana cu handicap grav din cadrul primariei comunei Grindu incepand cu data de 1 ianuarie 2024 - 2024-01-30    - - -
16 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind acordarea unui ajutor d eurgenta familiei Stoica Neculai - 2024-01-30    - - -
15 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei Pilaf Viorica - 2024-01-30    - - -
14 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind aocrdarea unui ajutor de urgenta familiei Manolacge Traian - 2024-01-30    - - -
13 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei Ciortan Costica - 2024-01-30    - - -
12 26-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei Buruiana Vasile - 2024-01-30    - - -
11 23-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor obiectivului de investitii "Remiza vehicule in localitatea Grindu, judetul Tulcea - 2024-01-30    - - -
10 22-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind numirea d-nei Gavrila Elena ca asistent personal in cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Grindu - 2024-01-30    - - -
9 16-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Grindu, judetul Tulcea da 2024-01-19    - -
8 10-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind incetarea de drept a contractului individual de munca doamnei Pletea Valentina - 2024-01-19    - - -
7 05-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind convocarea Consiliului local al comunei Grindu, judetul Tulcea da 2024-01-09    - -
6 04-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2023 - 2024-01-09    - - -
5 04-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind aprobarea acordarii la salariul de baza pe luna decembrie 2023, a unei majorari de 30% d-lui C.Ion, persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Grindu si proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii gimnaziale Nicola eIorga, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - 2024-01-09    - - -
4 04-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind aprobarea acordarii la salariul de baza pe luna decembrie 2023 a unei majorari de 30% doamnei C. Genica, persoana nominalizata in echipa de implementare a proiecutlui Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Gridnu si proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii gimnaziale Nicolae Iorga comuna Grindu, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - 2024-01-09    - - -
3 04-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind aprobarea acordarii la salariul de baza pe luna decembrie 2023, a unei majorari de 20% d-nei V. Lacramioara-Adriana, persoana nominalizata in echipa de implementare a proiectului "Infiintarea unui centru de colctare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Grindu si proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii gimnaziale Nicolae Iorga Grindu, proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - 2024-01-09    - - -
2 03-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind modificarea salariului de baz alunar incepand cu data de 01.10.2023, a domanei G. Tinca, incadrata in postul de asistent personal - 2024-01-09    - - -
1 03-01-2024 NEAGU NECULAI, primar privind incetarea de drept a CIM doamnei H. Sterica - 2024-01-09    - - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină