>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA GRINDU
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistență socială și stare civilă
pe(1,0)
 
Compartimentul financiar contabil
pe(4,0)
 
Compartimentul paza
ce(1,1)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul agricultura și registru agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul achiziții publice
pe(1,0)
 
Compartimentul administrativ
ce(1,1)
 
           
         
             
           
Compartimentul asistent medical comunitar
ce(1,0)
 
Compartimentul svsu
ce(1,0)
             
           
         
             
           
Compartimentul asistenți personali
ce(18,0)
 
Compartimentul cultura
ce(0,1)
             
           
                             
           
Compartimentul implementare proiecte fonduri externe
ce(0,3)
                         
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-04-20): Anexa 1 la HCL 23/2021

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 7, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 22, vacante 6)
 
TOTAL  posturi:  38 (ocupate 32, vacante 6)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI GRINDU
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 23/2021
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     NEAGU NECULAI    
2 viceprimar                     ENICA FLORENTINA    
Secretar general
3       secretar general   III S         CRISTEA ION 5  
Compartiment financiar contabil
4       inspector I asistent S BURADA ANCUŢA 1  
5       referent III superior M CHIRILA GENICA 5  
6       referent III superior M FRANGULEA FLORENTINA 5  
7       referent III superior M TIRILA GHEORGHE 5  
Compartiment achiziții publice
8       consilier achiziții publice I superior S GHEORGHIŢĂ AUREL 5  
Compartiment svsu
9       şef serviciu S TRIŞCĂ ALEXANDRU  
Compartiment cultura
10       referent de specialitate M vacant    
Compartiment paza
11       paznic 1 M GRIGORIU GHEORGHIŢĂ  
12       paznic 1 M vacant    
Compartiment administrativ
13       guard 1 M TUDOR TATIANA  
14       muncitor calificat iv M vacant    
Compartiment asistență socială și stare civilă
15       referent III superior M ŞERBAN STELUŢA 5  
Compartiment agricultura și registru agricol
16       referent III principal M VASILE LACRAMIOARA-ADRIANA 5  
Compartiment asistent medical comunitar
17       asistent medical comunitar S MOGOŞ CRISTINA  
Compartiment asistenți personali
18       asistent personal G ARITON NECULAI 1  
19       asistent personal G BALUŢĂ FLOREA 1  
20       asistent personal G BURDUCEA IULIAN 1  
21       asistent personal G CIORTAN GHEORGHE 1  
22       asistent personal G CRISTEA LILICĂ-STERICĂ 1  
23       asistent personal G GERU VIORICA 1  
24       asistent personal G GIUREA CATERINA 1  
25       asistent personal G GUG TINCA 1  
26       asistent personal G IONIŢĂ ILEANA 1  
27       asistent personal G MANOLACHE IONEL 1  
28       asistent personal G MIRON LENUŢA 1  
29       asistent personal G PLETEA VALENTINA 1  
30       asistent personal G PLETEA CARMEN-ELENA 1  
31       asistent personal G PLETEA MIHAELA 1  
32       asistent personal G POPESCU DOMNICA 1  
33       asistent personal G ŞERBAN LENUŢA 1  
34       asistent personal G ŞERBAN STELA 1  
35       asistent personal G TRIŞCĂ IONICĂ 1  
Compartiment implementare proiecte fonduri externe
36       inspector S vacant    
37       consilier S vacant    
38       consilier juridic S vacant    
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 8
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 7
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 28
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 28
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 19
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 38
NEAGU NECULAI
primar

      LS