• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Grindu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 58/08-11-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com. Grindu pe anul 2022 14-11-2022    - -
HCL 57/08-11-2022 privind aprobarea implementarii proiecutlui "Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in com Grindu jud. Tulcea 14-11-2022    - -
HCL 56/27-10-2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Girdnu in Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii la nivelul unitatii de invatamant Scoala gimnaziala "Nicolae Iorga" comuna Grindu 08-11-2022    - -
HCL 55/27-10-2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Grindu in Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii a unitatii de invatamant "SCOALA GIMNAZIALA Nicolae Iorga com. Grindu 08-11-2022    - -
HCL 54/27-10-2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Grindu, in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Nicolae Iorga din com. Grindu 08-11-2022    - -
HCL 53/27-10-2022 privind aprobarea taxei de inchiriere si a Regulamentului privind modalitatea de inchiriere a utilajului tip "tractor cu atasamente New Holland" aflat in proprietatea comunei Grindu 08-11-2022    - -
HCL 52/18-10-2022 privind aprobarea depunerii proiectului:"infiintare sistem de supraveghere video, stradal cu diepecerat video, in comuna Grindu, judetul Tulcea" in cadrul Planului Ntional de Redresare si Rezilienta 23-10-2022    - -
HCL 51/18-10-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Grindu 23-10-2022    - -
HCL 50/29-09-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com. Grindu pe anul 2022 08-10-2022    - -
HCL 49/29-09-2022 privind actualizarea cotizatiei pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si iteres public general al comunelor semnatare 08-10-2022    - -
HCL 48/29-09-2022 privind transmiterea fara plata a unui mijloc fix, aflat in proprietatea comunei Gridnu in proprietatea Scolii Gimnaziale "Nicolae Iorga" din com. Grindu, judetul Tulcea 08-10-2022    - -
HCL 47/29-09-2022 privind aprobarea Planului de actiune pe timpul iernii din perioada 2022 - 2023 la nivelul comunei Grindu, judetul Tulcea 08-10-2022    - -
HCL 46/29-09-2022 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan prin intermediul Asociatiei "I m a single dog"; 08-10-2022    - -
HCL 45/29-09-2022 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a com. Grindu jud. Tulcea 08-10-2022    - -
HCL 44/29-09-2022 privind aprobarea raportului de evaluare nr.71/17.08.2022, intocmit de catre SC Conevin Impex SRL Isaccea, precum si a documentatiei de atribuire prin licitatie publica a unui spatiu de 27,24 mp, parte din "Centrul social de zi pentru persoane defavorizate" Grindu, pentru desfasurarea de activitati "Farmacie" 08-10-2022    - -
HCL 43/18-08-2022 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice in care persoanele care au savarsit infractiuni sau persoanele care au fost sanctionate contraventional vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de catre instanta de judecata 27-08-2022    - -
HCL 42/18-08-2022 privind privind modificarea hcl nr.45/22.12.2020, privind aprobarea proiectului "Imbunatatirea infrastructurii TIC in domeniul e-educatie prin achizitia de echipamente IT pentru unitatile scolare din comuna Grindu, in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-Cov-2" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului 27-08-2022    - -
HCL 41/18-08-2022 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT com. Grindu, in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitara "Dezvoltarea durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea" in vederea exercitarii votului pentru aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor (Strategie si Tarifare) 27-08-2022    - -
HCL 40/29-07-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu pe anul 2022 07-08-2022    - -
HCL 39/29-07-2022 privind aprobarea raportului de evaluare nr.65/20.07.2022, intocmit de catre SC Conevin Impex SRL Isaccea, precum si a documentatiei de atribuire prin licitatie publica a unui spatiu de 27,75 mp, din imobilul C2 al Casei de apa - in conservare pentru desfasurarea de activitati sanitar-veterinare 07-08-2022    - -
HCL 38/29-07-2022 privind aprobarea raportului de evaluare nr.57/27.06.2022, intocmit de catre SC Conevin Impex SRL Isaccea precum si a documentatiei de atribuire prin licitatie publica a uneui spatiu de 41,36 mp, etajul 1 ȚCentrul social de zi pentru persoane defavorizateȚ Grindu, pentru desfasurarea de activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica 07-08-2022    - -
HCL 37/29-07-2022 privind revocarea HCL Gridnu nr.28/27 mai 2022 07-08-2022    - -
HCL 36/29-07-2022 privind infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Consiliului local Grindu 07-08-2022    - -
HCL 35/29-07-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al com. Grindu 07-08-2022    - -
HCL 34/30-06-2022 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii necontrolate a deseurilor sau gestionarii neconforme cu ierarhia deseurilor 08-07-2022    - -
HCL 33/30-06-2022 privind aprobarea proiectului Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de SARS-COV-2-Scoala generala Nicolae Iorga - Grindu si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului precum si a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia 08-07-2022    - -
HCL 32/30-06-2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate nr.04/2022 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitii ȚConstruire dispensar comunal localitatea Grindu, str. Principala nr.52Ț 08-07-2022    - -
HCL 31/30-06-2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului com. Grindu 08-07-2022    -
HCL 30/30-06-2022 privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de speicalitate al primarului comunei Grindu 08-07-2022    - -
HCL 29/02-06-2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui MI in vederea refacerii locuintei avariate in urma incendiului produs in data de 22 mai 2022 07-06-2022    - -
HCL 28/27-05-2022 privind aprobarea datelor de identificare referiotare la terenurile din domeniul public al UAT Grindu, situate in T10,A 155, pe strada Branduselor nr.2B, respectiv in T4,V 16/1, strada Marului FN, in vederea inventarierii si intabularii acestora 06-06-2022    - -
HCL 27/27-05-2022 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatilor de amenajare a teritoriului si urbanismul 06-06-2022    - -
HCL 26/27-05-2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul fiscal 2023 06-06-2022    -
HCL 25/27-05-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com. Grindu pe anul 2022 06-06-2022    - -
HCL 24/20-05-2022 privind concesionarea prin incredintare directa a spatiilor medicale din Dispensarul medical uman Grindu 29-05-2022    - -
HCL 23/03-05-2022 privind inchirierea pajistei prin atribuire directa aflata in proprietatea privata a comunei Grindu, judetul Tulcea 09-05-2022    - -
HCL 22/03-05-2022 privind acordarea unui mandat special ,reprezentantului UAT com. Grindu , in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitara " Dezvoltarea durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea ", in vederea exercitarii votului pentru ajustarea tarifelor practicate de catre operatorul regional Aquaserv S.A. atat la apa cat si la apa uzata 09-05-2022    - -
HCL 21/03-05-2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate nr.21/2021 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obictivului de investitii "Extinderea retelei de canalizare in comuna Grindu, judetul tulcea 09-05-2022    - -
HCL 20/03-05-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Grindu judetul Tulcea 09-05-2022    - -
HCL 19/21-04-2022 privind aprobarea Cererii de Finantare si devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie: "INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRINDU, JUDETUL TULCEA" 02-05-2022    - -
HCL 18/21-04-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea 02-05-2022    - -
HCL 17/30-03-2022 privind aprobarea implementarii proiectului "Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul ITI Tulcea UAT comuna Grindu " in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 09-04-2022    - -
HCL 16/30-03-2022 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea la sfarsitul anului 2021 09-04-2022    - -
HCL 15/30-03-2022 prin care se ia act cu privire la denuntarea contractului de inchiriere a suprafetelor de pasune aflate in domeniul privat al comunei Grindu nr.920/28.03.2016 09-04-2022    - -
HCL 14/30-03-2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate nr.20/2021 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitii "Capela mortuara in comuna Grindu judetul Tulcea" 09-04-2022    - -
HCL 13/30-03-2022 privind diminuarea izlazului comunal aflat in proprietatea privata a comunei Grindu judetul Tulcea cu suprafata de 4,5127 ha 09-04-2022    - -
HCL 12/25-02-2022 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuna Grindu, pentru ianuarie-decembrie 2021 08-03-2022    - -
HCL 11/25-02-2022 privind aprobarea Planului de actiune la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Grindu Judetul tulcea pentru anul 2022 08-03-2022    - -
HCL 10/25-02-2022 privind stabilirea normativului de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti a mijloacelor auto aflate in proprietatea Consiliului local al com Grindu 08-03-2022    - -
HCL 9/25-02-2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2022 08-03-2022    - -
HCL 8/25-02-2022 privind aprobarea organizarii retelei scolare din unitatea administrativ-teritoriala comuna Grindu, judetul Tulcea pentru anul scolar2022-2023 08-03-2022    - -
HCL 7/08-02-2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei PE,cu domiciliul in comuna Grindu, strada Florilor, nr.5, judetul Tulcea 15-02-2022    - -
HCL 6/19-01-2022 Pentru modificarea Hotararii Consiliului local Grindu nr.27/29.05.2015 privind aprobarea Preluarii in folosinta gratuita a suprafetei de 140 mp teren curti constructii de la Biserica “Nasterea Maicii Domnului” din Parohia comunei Grindu pentru edificarea constructiei “ANEXA CLADIRE BISERICA” 12-02-2022    - -
HCL 5/19-01-2022 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individual ale secretarului general al U.A.T. comuna Grindu 12-02-2022    - -
HCL 4/19-01-2022 pentru modificarea Hotararii Consiliului local Grindu nr.39 adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local Grindu din data de 26.11.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 12-02-2022    - -
HCL 3/19-01-2022 privind stabilirea unor activitati ce se vor desfasura in zona de frontiera a localitatii Grindu judetul Tulcea 12-02-2022    - -
HCL 2/19-01-2022 privind aprobarea pentru anul 2022 a tarifelor pentru colectarea, sortarea,transportul si eliminarea deseurilor municipale la nivelul UAT comuna Grindu judetul Tulcea 12-02-2022    - -
HCL 1/19-01-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea 12-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină