• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Grindu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 31/17-07-2024 privind aprobarea devizului general, pentru realizarea obiectivului de investitii"Amenajare loc de joaca in incinta Scolii-localitatea Grindu", jud. Tulcea 22-07-2024    - -
HCL 30/17-07-2024 privind aprobarea devizului general, pentru realizarea obiectivului de investitii "Amenajare teren de sport in incinta Scolii-localitatea Grindu", judetul Tulcea 22-07-2024    - -
HCL 29/17-07-2024 privind aprobarea devizului general, pentru realizarea obiectivului de investitii "Piata agroalimentara Grindu"in comuna Grindu, judetul Tulcea 22-07-2024    - -
HCL 28/17-07-2024 privind aprobarea includerii in domeniul privat al comunei Gridnu a unei suprafete de teren situata in intravilanul localitatii Grindu, in suprafata de 1393 m.p. identificat cadastral in Tarla 9 Parcela N 138 22-07-2024    - -
HCL 27/17-07-2024 privind aprobarea includerii in domeniul privat al comunei Grindu a unei suprafete de teren situata in intravilanul localitatii Grindu, in suprafata de 784 mp, identificvat cadastral in Tarla 4 Parcela A 12 22-07-2024    - -
HCL 26/17-07-2024 privind majorarea obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului administrativ 22-07-2024    - -
HCL 25/17-07-2024 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu, judetul Tulcea 22-07-2024    - -
HCL 24/14-06-2024 pentru modificarea si completarea H.C.Local al comunei Grindu nr.45/15.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Construire Platforma comunala de Gunoi de Grajd in comuna Grindu, judetul Tulcea 21-06-2024    - -
HCL 23/28-05-2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2024 02-06-2024    - -
HCL 22/17-05-2024 privind modificarea contractelor de inchiriere pentru suprafetele de pajisti permanente apartinand domeniului privat al comunei Grindu, incheiate intre Primaria comunei Grindu si crescatorii de animale 24-05-2024    - -
HCL 21/29-04-2024 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specilaitate al primarului comuenei Grindu, judetul Tulcea 06-05-2024    - -
HCL 20/29-04-2024 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 06-05-2024    - -
HCL 19/29-04-2024 privind modificarea tarifelor pentru colectarea, sortarea si transportul deseurilor municipale 06-05-2024    - -
HCL 18/05-04-2024 privind aprobarea Acordului cu privire la participarea comunei Grindu la Programul vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate aprobat prin Ordinul nr.475 din 29 februarie 2024 12-04-2024    - -
HCL 17/05-04-2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea proiecutlui "Extindere canalizare in com. Grindu judetul Tulcea 12-04-2024    - -
HCL 16/05-04-2024 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea 12-04-2024    - -
HCL 15/29-03-2024 privind acordarea unui mandat special d-lui Neagu Neculai, primar al comunei Grindu, sa voteze in cadrul sedintei Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea din 29 martie 2024 05-04-2024    - -
HCL 14/26-03-2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2024 30-03-2024    - -
HCL 13/26-03-2024 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gridnu judetul Tulcea la sfarsitul anului 2023 30-03-2024    - -
HCL 12/26-03-2024 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui tyeren in suprafata de 739 mp intravilan din domeniul privat al comunei Grindu, numitului Danila Mihai Lucian pentru construirea unei locuinte proprietate personala 30-03-2024    - -
HCL 11/26-03-2024 privind achizitia de servicii juridice pentru asistenta si reprezentare a intereselor unitatii administrativ-teritoriale com Grindu in fata instantelor judecatoresti 30-03-2024    - -
HCL 10/26-03-2024 privind aprobarea Planului anual de actiuni si de lucrari de interes local pentru anul 2024, ce vor fi efectuate de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor de incluziune aflate in evidentele Primariei comunei Grindu, judetul Tulcea conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim d eincluziune 30-03-2024    - -
HCL 9/26-03-2024 privind aprobarea conditiilor, situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune 30-03-2024    - -
HCL 8/18-03-2024 privind aprobarea declararii ca bun de uz si de interes public local a unui imobil teren amplasat in intravilanul comunei Grindu, judetul Tulcea 22-03-2024    - -
HCL 7/21-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Grindu jud. Tulcea pe anul 2024 01-03-2024    - -
HCL 6/21-02-2024 privind decontarea contravalorii cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de speiclaitate al primarului comunei Gridnu intre localitatea de domiciliu/resedinta si localitatea unde se afla locul de munca al acestora 01-03-2024    - -
HCL 5/21-02-2024 privind aprobarea concediului de odihna al primarului comunei Grindu,judetul Tulcea, domnul Neagu Neculai 01-03-2024    - -
HCL 4/17-01-2024 privind aprobarea utilizarii sumei de 114.240 lei din execedentul bugetar al anilor precedenti pentru plata cererii de rambursare nr.1 si nr.2 (PNRR-C3I1A0122000361/19.04.2023) aferent proiectului PNNR - Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport vluntar in comuna Gridnu, judetul Tulcea, Componenta:C3- "Managementul Deseurilor, Investitia I1. Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comunar prin aport voluntar 22-01-2024    - -
HCL 3/09-01-2024 privind aprobarea pretului chiriei pentru suprafetele de pajisti permanente apartinand domeniului privat al comunei Grindu, pentru anul 2024 18-01-2024    - -
HCL 2/09-01-2024 privind aprobarea organizarii retelei scolare din unitatera administrativ-teritoriala com. Grindu jud. Tulcea pentru anul scolar 2024-2025 18-01-2024    - -
HCL 1/09-01-2024 privind legerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea 18-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină