• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Grindu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 29/02-06-2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui MI in vederea refacerii locuintei avariate in urma incendiului produs in data de 22 mai 2022 07-06-2022    - -
HCL 28/27-05-2022 privind aprobarea datelor de identificare referiotare la terenurile din domeniul public al UAT Grindu, situate in T10,A 155, pe strada Branduselor nr.2B, respectiv in T4,V 16/1, strada Marului FN, in vederea inventarierii si intabularii acestora 06-06-2022    - -
HCL 27/27-05-2022 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatilor de amenajare a teritoriului si urbanismul 06-06-2022    - -
HCL 26/27-05-2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul fiscal 2023 06-06-2022    -
HCL 25/27-05-2022 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com. Grindu pe anul 2022 06-06-2022    - -
HCL 24/20-05-2022 privind concesionarea prin incredintare directa a spatiilor medicale din Dispensarul medical uman Grindu 14-06-2022    - -
HCL 23/03-05-2022 privind inchirierea pajistei prin atribuire directa aflata in proprietatea privata a comunei Grindu, judetul Tulcea 09-05-2022    - -
HCL 22/03-05-2022 privind acordarea unui mandat special ,reprezentantului UAT com. Grindu , in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitara " Dezvoltarea durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea ", in vederea exercitarii votului pentru ajustarea tarifelor practicate de catre operatorul regional Aquaserv S.A. atat la apa cat si la apa uzata 09-05-2022    - -
HCL 21/03-05-2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate nr.21/2021 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obictivului de investitii "Extinderea retelei de canalizare in comuna Grindu, judetul tulcea 09-05-2022    - -
HCL 20/03-05-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Grindu judetul Tulcea 09-05-2022    - -
HCL 19/21-04-2022 privind aprobarea Cererii de Finantare si devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie: "INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRINDU, JUDETUL TULCEA" 02-05-2022    - -
HCL 18/21-04-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea 02-05-2022    - -
HCL 17/30-03-2022 privind aprobarea implementarii proiectului "Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul ITI Tulcea UAT comuna Grindu " in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 09-04-2022    - -
HCL 16/30-03-2022 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea la sfarsitul anului 2021 09-04-2022    - -
HCL 15/30-03-2022 prin care se ia act cu privire la denuntarea contractului de inchiriere a suprafetelor de pasune aflate in domeniul privat al comunei Grindu nr.920/28.03.2016 09-04-2022    - -
HCL 14/30-03-2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate nr.20/2021 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitii "Capela mortuara in comuna Grindu judetul Tulcea" 09-04-2022    - -
HCL 13/30-03-2022 privind diminuarea izlazului comunal aflat in proprietatea privata a comunei Grindu judetul Tulcea cu suprafata de 4,5127 ha 09-04-2022    - -
HCL 12/25-02-2022 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuna Grindu, pentru ianuarie-decembrie 2021 08-03-2022    - -
HCL 11/25-02-2022 privind aprobarea Planului de actiune la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Grindu Judetul tulcea pentru anul 2022 08-03-2022    - -
HCL 10/25-02-2022 privind stabilirea normativului de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti a mijloacelor auto aflate in proprietatea Consiliului local al com Grindu 08-03-2022    - -
HCL 9/25-02-2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2022 08-03-2022    - -
HCL 8/25-02-2022 privind aprobarea organizarii retelei scolare din unitatea administrativ-teritoriala comuna Grindu, judetul Tulcea pentru anul scolar2022-2023 08-03-2022    - -
HCL 7/08-02-2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei PE,cu domiciliul in comuna Grindu, strada Florilor, nr.5, judetul Tulcea 15-02-2022    - -
HCL 6/19-01-2022 Pentru modificarea Hotararii Consiliului local Grindu nr.27/29.05.2015 privind aprobarea Preluarii in folosinta gratuita a suprafetei de 140 mp teren curti constructii de la Biserica “Nasterea Maicii Domnului” din Parohia comunei Grindu pentru edificarea constructiei “ANEXA CLADIRE BISERICA” 12-02-2022    - -
HCL 5/19-01-2022 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individual ale secretarului general al U.A.T. comuna Grindu 12-02-2022    - -
HCL 4/19-01-2022 pentru modificarea Hotararii Consiliului local Grindu nr.39 adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local Grindu din data de 26.11.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 12-02-2022    - -
HCL 3/19-01-2022 privind stabilirea unor activitati ce se vor desfasura in zona de frontiera a localitatii Grindu judetul Tulcea 12-02-2022    - -
HCL 2/19-01-2022 privind aprobarea pentru anul 2022 a tarifelor pentru colectarea, sortarea,transportul si eliminarea deseurilor municipale la nivelul UAT comuna Grindu judetul Tulcea 12-02-2022    - -
HCL 1/19-01-2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea 12-02-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local