Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Comuna Grindu a semnat un contract de finanțare pentru proiectul - Dotarea cu mobilier, materiaIe didactice și echipamente digitale a școlii Gimnaziale "Nicolae lorga"
   Obiectivele proiectului sunt: asigurarea infrastructurii și a resurselor tehnologice necesare în unitățile de învațamâmt, sporirea calității și siguranței mediilor de invățare, modernizarea infrastructurii educaționale și a dotărilor aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale elevilor, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern, incluziv și nediscriminatoriu, care să crească atractivitatea procesului educațional, pentru a asigura un parcurs educațional complet pentru elevii inscriși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

material informativ.pdf  (248,25 KB)  data: 19-12-2023   utilizator: 1