Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Grindu care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 1, anul 2022
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 9568 0 0 0
2 viceprimar 7176 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general clasa III, gradaţia 5 6240 0 0 0
5 consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6240 0 20 0
6 inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 1 3967 0 347 0
7 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 6005 0 347 0
8 referent clasa III, grad profesional principal, gradaţia 5 6005 0 347 0
9 asistent medical comunitar, gradaţia 0 4574 277 347 0
10 asistent personal, gradaţia 1 2897 0 347 0
11 guard 1, gradaţia 0 3283 0 347 0
12 paznic 1, gradaţia 0 3535 638 347 0
13 şef serviciu, gradaţia 0 3987 0 347 0


NEAGU NECULAI
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2022 : 20-04-2022   utilizator: 1

 documente_de_interes_public