>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA GRINDU
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
9 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general al comunei
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistență socială și stare civilă
pe(1,0)
 
Compartimentul financiar contabil
pe(4,0)
 
Compartimentul paza
ce(2,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul agricultura și registru agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul achiziții publice
pe(0,1)
 
Compartimentul administrativ
ce(1,0)
 
           
         
             
           
Compartimentul asistent medical comunitar
ce(1,0)
 
Compartimentul svsu
ce(1,0)
             
           
         
             
           
Compartimentul asistenți personali
ce(18,0)
 
Compartimentul cultura
ce(1,0)
             
           
                             
           
Compartimentul implementare proiecte fonduri externe
ce(0,3)
                         
           
                             
           
Compartimentul resurse umane și relații cu publicul
pe(1,0)
                         
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2024-05-06): Anexa 1 la HCL 21/2024

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 7, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 24, vacante 3)
 
TOTAL  posturi:  38 (ocupate 34, vacante 4)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI GRINDU
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 21/2024
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     NEAGU NECULAI    
2 viceprimar                     ENICA FLORENTINA    
Secretar general
3       secretar general   III S         CRISTEA ION 5  
Compartiment financiar contabil
4       referent III superior M CHIRILA GENICA 5  
5       referent III superior M TIRILA GHEORGHE 5  
6       referent III debutant M PLESCAN IONICA  
7       inspector I asistent M BURADA ANCUŢA (TEMPORAR VACANT) 2  
Compartiment achiziții publice
8       consilier achiziții publice I superior S vacant    
Compartiment svsu
9       şef serviciu S MISTREANU CĂTĂLINA NICOLA  
Compartiment cultura
10       referent 1 M MANOLE MIHAELA-IONELA  
Compartiment paza
11       paznic 1 M GRIGORIU GHEORGHIŢĂ  
12       paznic 1 M NEAGU MARIAN  
Compartiment administrativ
13       guard 1 M TUDOR TATIANA  
Compartiment asistență socială și stare civilă
14       referent III superior M ŞERBAN STELUŢA 5  
Compartiment agricultura și registru agricol
15       consilier I asistent S VASILE LACRAMIOARA-ADRIANA 3  
Compartiment asistent medical comunitar
16       asistent medical comunitar S MOGOŞ CRISTINA  
Compartiment asistenți personali
17       asistent personal G BALUŢĂ FLOREA 1  
18       asistent personal G BURDUCEA IULIAN 1  
19       asistent personal G BURUIANA IONEL 1  
20       asistent personal G CONSTANTIN LICA 1  
21       asistent personal G COSTEA MARIA 1  
22       asistent personal G CRISTEA LILICĂ-STERICĂ 1  
23       asistent personal G DORASCU IOANA-CORINA 1  
24       asistent personal G GAVRILA ELENA 1  
25       asistent personal G IONIŢĂ ILEANA 1  
26       asistent personal G MANOLACHE IONEL 1  
27       asistent personal G MATACHI LILIANA 1  
28       asistent personal G MIRON LENUŢA 1  
29       asistent personal G PLETEA VALENTINA 1  
30       asistent personal G PLETEA CARMEN-ELENA 1  
31       asistent personal G POPESCU DOMNICA 1  
32       asistent personal G SAVA MARIETA 1  
33       asistent personal G TRIŞCĂ IONICĂ 1  
34       asistent personal M HERCIU STELICĂ  
Compartiment implementare proiecte fonduri externe
35       inspector S vacant    
36       consilier S vacant    
37       referent 1 M vacant    
Compartiment resurse umane și relații cu publicul
38       referent III debutant M PETRE ANDREEA ELENA  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 9
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 8
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 27
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 27
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 19
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 38
NEAGU NECULAI
primar

      LS