• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Grindu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 4/17-01-2024 privind aprobarea utilizarii sumei de 114.240 lei din execedentul bugetar al anilor precedenti pentru plata cererii de rambursare nr.1 si nr.2 (PNRR-C3I1A0122000361/19.04.2023) aferent proiectului PNNR - Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport vluntar in comuna Gridnu, judetul Tulcea, Componenta:C3- "Managementul Deseurilor, Investitia I1. Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comunar prin aport voluntar 22-01-2024    - -
HCL 3/09-01-2024 privind aprobarea pretului chiriei pentru suprafetele de pajisti permanente apartinand domeniului privat al comunei Grindu, pentru anul 2024 18-01-2024    - -
HCL 2/09-01-2024 privind aprobarea organizarii retelei scolare din unitatera administrativ-teritoriala com. Grindu jud. Tulcea pentru anul scolar 2024-2025 18-01-2024    - -
HCL 1/09-01-2024 privind legerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea 18-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină