• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Grindu

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
4 17-01-2024 PLETEA EUGEN, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 9/16-01-2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Grindu, judetul Tulcea privind aprobarea utilizarii sumei de 114.240 lei din execedentul bugetar al anilor precedenti pentru plata cererii de rambursare nr.1 si nr.2 (PNRR-C3I1A0122000361/19.04.2023) aferent proiectului PNNR - Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport vluntar in comuna Gridnu, judetul Tulcea, Componenta:C3- "Managementul Deseurilor, Investitia I1. Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comunar prin aport voluntar - 2024-01-18 -
3 09-01-2024 PETRACHE DIMACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 7/05-01-2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Grindu, judetul Tulcea privind aprobarea pretului chiriei pentru suprafetele de pajisti permanente apartinand domeniului privat al comunei Grindu, pentru anul 2024 - - -
2 09-01-2024 PETRACHE DIMACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 7/05-01-2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Grindu, judetul Tulcea privind aprobarea organizarii retelei scolare din unitatera administrativ-teritoriala com. Grindu jud. Tulcea pentru anul scolar 2024-2025 - - -
1 09-01-2024 PETRACHE DIMACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 7/05-01-2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Grindu, judetul Tulcea privind legerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea - - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină