• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Grindu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
7 15-02-2024 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al com. Grindu jud. Tulcea pe anul 2024 - -   - -
6 05-02-2024 NEAGU NECULAI, Primar; privind decontarea contravalorii cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de speiclaitate al primarului comunei Gridnu intre localitatea de domiciliu/resedinta si localitatea unde se afla locul de munca al acestora - -   - -
5 02-02-2024 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea concediului de odihna al primarului comunei Grindu,judetul Tulcea, domnul Neagu Neculai - -   - -
4 15-01-2024 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea utilizarii execedentului bugetar al anilor precedenti pentru plata cererii de rambursare nr.1 si nr.2 (PNRR-C3I1A0122000361/19.04.2023) aferent proiectului PNNR - Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport vluntar in comuna Gridnu, judetul Tulcea, Componenta:C3- "Managementul Deseurilor, Investitia I1. Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comunar prin aport voluntar - -   - -
3 04-01-2024 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea pretului chiriei pentru suprafetele de pajisti permanente apartinand domeniului privat al comunei Grindu, pentru anul 2024 - -   - -
2 03-01-2024 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea organizarii retelei scolare din unitatera administrativ-teritoriala com. Grindu jud. Tulcea pentru anul scolar 2024-2025 - -   - -
1 03-01-2024 NEAGU NECULAI, Primar; privind legerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină