• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Grindu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
64 25-11-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind modificarea H.C.Local Grindu nr.57/08.11.2022 - -   - -
63 24-11-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind inventarierea unui imobil in domeniulprivat al comunei Grindu - -   - -
62 24-11-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea tipului de suport alimentar precum si modalitatea de distribuire a acestuia elevilor si prescolarilor din cadrul Scolii gimnaziale Nicolae Iorga com. Grindu - -   - -
61 24-11-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind delegarea gestiunii serviciului public de canalizare a comunei Gridnu, judetul Tulcea prin atribuire directa, catre operatorul SC Aquaserv SA Tulcea - -   - -
60 24-11-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea DALI- documentatie de avizare a lucrarilor de interventii nr.24/2022 si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii "patru subtraversari canalizare - DJ 222 M" in comuna Grindu - -   - -
59 24-11-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com. Gridnu pe anul 2022 - -   - -
58 07-11-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com. Grindu pe anul 2022 - -   - -
57 07-11-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea implementarii proiecutlui "Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in com Grindu jud. Tulcea - -   - -
56 17-10-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea depunerii proiectului:"infiintare sistem de supraveghere video, stradal cu diepecerat video, in comuna Grindu, judetul Tulcea" in cadrul Planului Ntional de Redresare si Rezilienta - -   - -
55 14-10-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Girdnu in Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii la nivelul unitatii de invatamant Scoala gimnaziala "Nicolae Iorga" comuna Grindu - -   - -
54 14-10-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Grindu in Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii a unitatii de invatamant "SCOALA GIMNAZIALA Nicolae Iorga com. Grindu - -   - -
53 13-10-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Grindu, in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Nicolae Iorga din com. Grindu - -   - -
52 12-10-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea taxei de inchiriere si a Regulamentului privind modalitatea de inchiriere a utilajului tip "tractor cu atasamente New Holland" aflat in proprietatea comunei Grindu - -   - -
51 12-10-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Grindu - -   - -
50 23-09-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com. Grindu pe anul 2022 - -   - -
49 20-09-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind actualizarea cotizatiei pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si iteres public general al comunelor semnatare - -   - -
48 20-09-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind transmiterea fara plata a unui mijloc fix, aflat in proprietatea comunei Gridnu in proprietatea Scolii Gimnaziale "Nicolae Iorga" din com. Grindu, judetul Tulcea - -   - -
47 15-09-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea Planului de actiune pe timpul iernii din perioada 2022 - 2023 la nivelul comunei Grindu, judetul Tulcea - -   - -
46 15-09-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan prin intermediul Asociatiei "I m a single dog"; - -   - -
45 15-09-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a com. Grindu jud. Tulcea - -   - -
44 15-09-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea raportului de evaluare nr.71/17.08.2022, intocmit de catre SC Conevin Impex SRL Isaccea, precum si a documentatiei de atribuire prin licitatie publica a unui spatiu de 27,24 mp, parte din "Centrul social de zi pentru persoane defavorizate" Grindu, pentru desfasurarea de activitati "Farmacie" - -   - -
43 11-08-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind stabilirea domeniilor serviciilor publice in care persoanele care au savarsit infractiuni sau persoanele care au fost sanctionate contraventional vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de catre instanta de judecata - -   - -
42 09-08-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind privind modificarea hcl nr.45/22.12.2020, privind aprobarea proiectului "Imbunatatirea infrastructurii TIC in domeniul e-educatie prin achizitia de echipamente IT pentru unitatile scolare din comuna Grindu, in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-Cov-2" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului - -   - -
41 05-08-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT com. Grindu, in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitara "Dezvoltarea durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea" in vederea exercitarii votului pentru aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor (Strategie si Tarifare) - -   - -
40 25-07-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu pe anul 2022 - -   - -
39 25-07-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea raportului de evaluare nr.65/20.07.2022, intocmit de catre SC Conevin Impex SRL Isaccea, precum si a documentatiei de atribuire prin licitatie publica a unui spatiu de 27,75 mp, din imobilul C2 al Casei de apa - in conservare pentru desfasurarea de activitati sanitar-veterinare - -   - -
38 25-07-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea raportului de evaluare nr.57/27.06.2022, intocmit de catre SC Conevin Impex SRL Isaccea precum si a documentatiei de atribuire prin licitatie publica a uneui spatiu de 41,36 mp, etajul 1 ȚCentrul social de zi pentru persoane defavorizateȚ Grindu, pentru desfasurarea de activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica - -   - -
37 15-07-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind revocarea HCL Gridnu nr.28/27 mai 2022 - -   - -
36 15-07-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul Consiliului local Grindu - -   - -
35 15-07-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al com. Grindu - -   - -
34 16-06-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii necontrolate a deseurilor sau gestionarii neconforme cu ierarhia deseurilor - -   - -
33 16-06-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea proiectului Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de SARS-COV-2-Scoala generala Nicolae Iorga - Grindu si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului precum si a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia - -   - -
32 14-06-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate nr.04/2022 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitii ȚConstruire dispensar comunal localitatea Grindu, str. Principala nr.52Ț - -   - -
31 10-06-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului com. Grindu - -   - -
30 09-06-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de speicalitate al primarului comunei Grindu da 2022-06-09   -
29 31-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui M I in vederea refacerii locuintei avariate in urma incendiului produs in data de 22 mai 2022 - -   - -
28 25-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea datelor de identificare referiotare la terenurile din domeniul public al UAT Grindu, situate in T10,A 155, pe strada Branduselor nr.2B, respectiv in T4,V 16/1, strada Marului FN, in vederea inventarierii si intabularii acestora - -   - -
27 25-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatilor de amenajare a teritoriului si urbanismul - -   - -
26 25-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com. Grindu pe anul 2022 - -   - -
25 13-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind concesionarea prin incredintare directa a spatiilor medicale din Dispensarul medical uman Grindu - -   - -
24 09-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul fiscal 2023 - -   - -
23 19-04-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind inchirierea pajistei prin atribuire directa aflata in proprietatea privata a comunei Grindu, judetul Tulcea - -   - -
22 14-04-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind acordarea unui mandat special ,reprezentantului UAT com. Grindu , in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitara " Dezvoltarea durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea ", in vederea exercitarii votului pentru ajustarea tarifelor practicate de catre operatorul regional Aquaserv S.A. atat la apa cat si la apa uzata - -   - -
21 14-04-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate nr.21/2021 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obictivului de investitii "Extinderea retelei de canalizare in comuna Grindu, judetul tulcea - -   - -
20 02-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Grindu judetul Tulcea - -   - -
19 20-04-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea Cererii de Finantare si devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie: "INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRINDU, JUDETUL TULCEA" - -   - -
18 18-04-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea - -   - -
17 22-03-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea implementarii proiectului "Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul ITI Tulcea UAT comuna Grindu " in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - -   - -
16 21-03-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea contului anual de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea la sfarsitul anului 2021 - -   - -
15 21-03-2022 NEAGU NECULAI, Primar; prin care se ia act cu privire la denuntarea contractului de inchiriere a suprafetelor de pasune aflate in domeniul privat al comunei Grindu nr.920/28.03.2016 - -   - -
14 11-03-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate nr.20/2021 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitii "Capela mortuara in comuna Grindu judetul Tulcea" - -   - -
13 07-03-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind diminuarea izlazului comunal aflat in proprietatea privata a comunei Grindu judetul Tulcea cu suprafata de 4,5127 ha - -   - -
12 16-02-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuna Grindu, pentru ianuarie-decembrie 2021 - -   - -
11 15-02-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea Planului de actiune la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Grindu Judetul tulcea pentru anul 2022 - -   - -
10 11-02-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind stabilirea normativului de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti a mijloacelor auto aflate in proprietatea Consiliului local al com Grindu - -   - -
9 17-02-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2022 - -   - -
8 11-02-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea organizarii retelei scolare din unitatea administrativ-teritoriala comuna Grindu, judetul Tulcea pentru anul scolar2022-2023 - -   - -
7 07-02-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei PE,cu domiciliul in comuna Grindu, strada Florilor, nr.5, judetul Tulcea - -   - -
6 07-01-2022 NEAGU NECULAI, Primar; Pentru modificarea Hotararii Consiliului local Grindu nr.27/29.05.2015 privind aprobarea Preluarii in folosinta gratuita a suprafetei de 140 mp teren curti constructii de la Biserica “Nasterea Maicii Domnului” din Parohia comunei Grindu pentru edificarea constructiei “ANEXA CLADIRE BISERICA” - -   - -
5 07-01-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individual ale secretarului general al U.A.T. comuna Grindu - -   - -
4 07-01-2022 NEAGU NECULAI, Primar; pentru modificarea Hotararii Consiliului local Grindu nr.39 adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local Grindu din data de 26.11.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 - -   - -
3 12-01-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind stabilirea unor activitati ce se vor desfasura in zona de frontiera a localitatii Grindu judetul Tulcea - -   - -
2 03-01-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea pentru anul 2022 a tarifelor pentru colectarea, sortarea,transportul si eliminarea deseurilor municipale la nivelul UAT comuna Grindu judetul Tulcea - -   - -
1 05-01-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină