• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Grindu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
34 16-06-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii necontrolate a deseurilor sau gestionarii neconforme cu ierarhia deseurilor - -   - -
33 16-06-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea proiectului Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de SARS-COV-2-Scoala generala Nicolae Iorga - Grindu si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului precum si a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia - -   - -
32 14-06-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate nr.04/2022 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitii ȚConstruire dispensar comunal localitatea Grindu, str. Principala nr.52Ț - -   - -
31 10-06-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului com. Grindu - -   - -
30 09-06-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de speicalitate al primarului comunei Grindu da 2022-06-09   -
29 31-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui M I in vederea refacerii locuintei avariate in urma incendiului produs in data de 22 mai 2022 - -   - -
28 25-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea datelor de identificare referiotare la terenurile din domeniul public al UAT Grindu, situate in T10,A 155, pe strada Branduselor nr.2B, respectiv in T4,V 16/1, strada Marului FN, in vederea inventarierii si intabularii acestora - -   - -
27 25-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatilor de amenajare a teritoriului si urbanismul - -   - -
26 25-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com. Grindu pe anul 2022 - -   - -
25 13-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind concesionarea prin incredintare directa a spatiilor medicale din Dispensarul medical uman Grindu - -   - -
24 09-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul fiscal 2023 - -   - -
23 19-04-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind inchirierea pajistei prin atribuire directa aflata in proprietatea privata a comunei Grindu, judetul Tulcea - -   - -
22 14-04-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind acordarea unui mandat special ,reprezentantului UAT com. Grindu , in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitara " Dezvoltarea durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea ", in vederea exercitarii votului pentru ajustarea tarifelor practicate de catre operatorul regional Aquaserv S.A. atat la apa cat si la apa uzata - -   - -
21 14-04-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate nr.21/2021 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obictivului de investitii "Extinderea retelei de canalizare in comuna Grindu, judetul tulcea - -   - -
20 02-05-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Grindu judetul Tulcea - -   - -
19 20-04-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea Cererii de Finantare si devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie: "INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRINDU, JUDETUL TULCEA" - -   - -
18 18-04-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea - -   - -
17 22-03-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea implementarii proiectului "Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul ITI Tulcea UAT comuna Grindu " in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - -   - -
16 21-03-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea contului anual de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea la sfarsitul anului 2021 - -   - -
15 21-03-2022 NEAGU NECULAI, Primar; prin care se ia act cu privire la denuntarea contractului de inchiriere a suprafetelor de pasune aflate in domeniul privat al comunei Grindu nr.920/28.03.2016 - -   - -
14 11-03-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate nr.20/2021 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitii "Capela mortuara in comuna Grindu judetul Tulcea" - -   - -
13 07-03-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind diminuarea izlazului comunal aflat in proprietatea privata a comunei Grindu judetul Tulcea cu suprafata de 4,5127 ha - -   - -
12 16-02-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuna Grindu, pentru ianuarie-decembrie 2021 - -   - -
11 15-02-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea Planului de actiune la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Grindu Judetul tulcea pentru anul 2022 - -   - -
10 11-02-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind stabilirea normativului de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti a mijloacelor auto aflate in proprietatea Consiliului local al com Grindu - -   - -
9 17-02-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2022 - -   - -
8 11-02-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea organizarii retelei scolare din unitatea administrativ-teritoriala comuna Grindu, judetul Tulcea pentru anul scolar2022-2023 - -   - -
7 07-02-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei PE,cu domiciliul in comuna Grindu, strada Florilor, nr.5, judetul Tulcea - -   - -
6 07-01-2022 NEAGU NECULAI, Primar; Pentru modificarea Hotararii Consiliului local Grindu nr.27/29.05.2015 privind aprobarea Preluarii in folosinta gratuita a suprafetei de 140 mp teren curti constructii de la Biserica “Nasterea Maicii Domnului” din Parohia comunei Grindu pentru edificarea constructiei “ANEXA CLADIRE BISERICA” - -   - -
5 07-01-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individual ale secretarului general al U.A.T. comuna Grindu - -   - -
4 07-01-2022 NEAGU NECULAI, Primar; pentru modificarea Hotararii Consiliului local Grindu nr.39 adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local Grindu din data de 26.11.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 - -   - -
3 12-01-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind stabilirea unor activitati ce se vor desfasura in zona de frontiera a localitatii Grindu judetul Tulcea - -   - -
2 03-01-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea pentru anul 2022 a tarifelor pentru colectarea, sortarea,transportul si eliminarea deseurilor municipale la nivelul UAT comuna Grindu judetul Tulcea - -   - -
1 05-01-2022 NEAGU NECULAI, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Grindu judetul Tulcea - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local